Gjermundshaug Gruppen har investert og kjøpt seg inn med en 40% eierandel i Team 1435 AS, som er et godt etablert og meget kompetent selskap innen jernbanerelatert virksomhet.

Team 1435 AS leverer vakt og fagrelaterte tjenester til jernbanevirksomheter, jernbaneentreprenører og sporveiene. I tillegg leverer selskapet også bygge og prosjektledelse til jernbaneprosjekter. Selskapet ble etablert i 2011 og har forretningsadresse i Lismarka sør for Lillehammer, men administreres nå fra Gjermundshaug Gruppens hovedkontor i Alvdal. Daglig leder Magne Trønnes og faglig leder Geir Fauskrud har til sammen over 50 års erfaring med sikkerhets- og fagfunksjoner og ledelse i jernbanebransjen.

Team 1435 AS leverer tjenester som:

  • Vakttjenester
  • Tilstandskontroll
  • Geometrimåling av spor
  • Bygge og prosjektledelse
  • Kurs
  • Sportilgang
  • Fagansvar spor
  • Sikker jobb analyse (SJA)